Leki na kaszel - oryginalne
kontra zamienniki

Leczenie kaszlu u dzieci

Leki oryginalne kontra zamienniki

Generyki różnią się od leków oryginalnych zastosowanymi substancjami pomocniczymi. To od nich zależy postać, smak, trwałość oraz wchłanianie leku. Ta różnica może w niektórych przypadkach wpłynąć na skuteczność zamiennika, a nawet powodować wystąpienie działań niepożądanych, nie obserwowanych po stosowaniu leku oryginalnego.

Ważne jest, aby producent leków odtwórczych wytwarzał je zgodnie z normami GMP (good manufacturing practice) Są to opracowane w USA rygorystyczne wymogi stawiane firmom produkującym farmaceutyki. Poważni producenci starają się je spełnić i poinformować o tym klientów.

Produkcja leków oryginalnych jest zawsze poprzedzona wieloma badaniami klinicznymi. Takie badania są bardzo kosztowne, podobnie jak samo opracowanie receptury leku. Można jednak być pewnym, że specyfiki te zostały dokładnie sprawdzone. Zamienniki nie są poddawane tak licznym i szerokim badaniom. Właśnie dlatego leki generyczne są tańsze od oryginalnych.

Leki oryginalne i genetyki muszą być równoważne biologicznie. Oznacza to, że oba produkty zawierają taką samą ilość substancji czynnej, mają taką samą postać i są tak samo (w tym samym czasie i stężeniu) wchłaniane do krwi pacjenta. Przyjmuje się, producent leku odtwórczego musi wykazać jego biologiczną równoważność w przedziale +/- 20 % w stosunku do leku oryginalnego. Taka różnica może mieć jednak konkretne przełożenie na efekt działania, szczególnie u dzieci, u których bardzo ważna jest możliwość dokładnego wyznaczenia dawki.

Leki oryginalne i generyki mają podobne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Podczas leczenia zamiennikiem istnieje jednak możliwość wystąpienia alergii, spowodowanej zastosowaną substancją pomocniczą. Taka sytuacja dotyczy głównie dzieci, ponieważ badania przed wprowadzeniem na rynek generyków są zwykle prowadzone tylko na populacji dorosłych mężczyzn.