Kaszel u dzieci
poradnik dla rodziców -
kontakt

Kontakt

Poland

Boehringer Ingelheim Marketing Sp.z.o.o.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska

Numer telefonu: (022) 699 0 699

Fax: (022) 699 0 698